Nhận thông tin dự án

093 153 9292

Căn hộ mẫu

Mẫu 5m x 15m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT
MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1
MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2
MẶT BẰNG MÁI

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 3 phòng

3 WC

Mẫu 5m x 18m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT
MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1
MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2
MẶT BẰNG MÁI

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 3 phòng

3 WC

Mẫu 5m x 20m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT
MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1
MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2
MẶT BẰNG MÁI

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 3 phòng

3 WC

Trở về
http://phucangarden.vn/
http://phucangarden.vn/catalog/view/theme/