Nhận thông tin dự án

093 153 9292

Sản phẩm

Shop House

Diện tích: 5m x 20m

xem căn hộ mẫu
vị trí và hướng căn hộ Shop House

Town House Street

Diện tích: 5m x 15m

xem căn hộ mẫu
vị trí và hướng lô đất Town House Street

Town House

Diện tích: 5m x 15m

xem căn hộ mẫu
vị trí và hướng lô đất Town House

Town House

Diện tích: 5m x 18m

xem căn hộ mẫu
vị trí và hướng lô đất Town House

Town House Sky Park

Diện tích: 5m x 15m

xem căn hộ mẫu
vị trí và hướng lô đất Town House Sky Park

Town House Sky Mall

Diện tích: 5m x 15m

xem căn hộ mẫu
vị trí và hướng lô đất Town House Sky Mall

Town House Sky Street

Diện tích: 5m x 15m

xem căn hộ mẫu
vị trí và hướng lô đất Town House Sky Street
http://phucangarden.vn/
http://phucangarden.vn/catalog/view/theme/